Vi utfører følgende oppdrag:

Boligsalgsrapport:

Uavhengig kontroll

Reklamasjon 

Boligsalgsrapport 


En boligsalgsrapport er i prinsippet en tilstandsrapport, men til forskjell fra en vanlig tilstandsrapport legger takstmannen spesielt vekt på de byggetekniske forholdene, noe som er av stor betydning ved et eierskifte.

Boligsalgsrapporten er skapt i fellesskap av takstbransjen. Dette betyr at den er standardisert, og dermed forenkler kjøperens mulighet til å sammenligne ulike boliger hvor det foreligger en boligsalgsrapport. Det er likevel viktig å understreke at boligsalgsrapporten – på lik linje som takst og tilstandsrapport– bygger på utstrakt bruk av kvalifisert skjønn.

Hva sjekkes?

 • Enkel vurdering av elektrisk anlegg og branntekniske forhold
 • Kontroll av godkjente byggetegninger, dokumentasjon av arbeider som er utført på boligen, samt egenerklæringsskjema og sjekkliste fra eier
 • Boligens bygningsdeler beskrives og gis tilstandsvurdering
 • Arealmåling
 • Fuktmåling på utsatte områder
 • Hulltaking på våtrom fra tilstøtende rom
 • Rapportens omfang, struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600
  Normalt vil referansenivået være byggeskikken og tilstanden ved byggeåret for boligen eller
  bygningsdelen. Rapporten beskriver avvik, altså en tilstand som er dårligere enn referansenivået.
  Rapporten framhever normalt ikke positive sider ved boligen ut over det som kommer frem av
  tilstandsgraden på rom og bygningsdeler.Uavhengig kontroll:


Plan- og Bygningsloven har fra den 1.1.2013 innført krav til uavhengig kontroll. Dette innebærer kontroll ved utførelsen av våtrommenes fuktsikring, og kontroll av klimaskjermens lufttetthet. Videre skal prosjektering av disse områder, samt entreprenørens kvalitetssikringssystem- kontrolleres. Uavhengig kontrollør skal ha godkjenning, (lokal eller sentral) og selv ha et KS-system. Kontrollerende skal videre ha fagopplæring som svarer til fagprøve/ svenneprøve og ha minimum 2 års relevant praksis.

Hva skal kontrolleres?

Våtrom/fukt

 • Det utføres en visuell kontroll med kompletterende målinger av slukplassering i våtrom iht. prosjekterte tegninger.
 • Tilknytning mellom membran og sluk kontrolleres.
 • Dokumenter innhentes fra utførende for godkjenning av samspill mellom materialer.

Tetthet

Dokumentasjon på utført trykktest fra Byggmesteren kontrolleres opp mot krav i TEK 17, eventuelt NS-EN 13829. Om ønskelig, kan vi stille med egen trykktest, men dette er utenom uavhengig kontroll av tiltaket. Vi utfører trykktest etter krav i NS-EN 13829 ved både over- og undertrykk, ta gjerne kontakt for pris.

Reklamasjon


Hva kan det reklameres over?

Utgangspunktet er at kjøper kan reklamere over alle feil og mangler knyttet til et boligkjøp.

Som utgangspunkt foreligger det en mangel når boligen ikke samsvarer med de krav til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen.

Typiske avvik det reklameres over er:

 • arealsvikt
 • feil ved drenering og rør
 • fukt og råte
 • skadedyr
 • konstruksjonsfeil
 • uriktige eller manglende opplysninger om boligen
 • samt mangler ved rettigheter tilknyttet eiendommen, som for eksempel bruksretter, boretter og servitutter

Selv om det i prinsippet kan reklameres over alle feil og mangler er det viktig å være oppmerksom på begrensninger i hva som utgjør en mangel.

De fleste boliger selges «som den er». Det innebærer at en stor del av risikoen for skjulte feil og mangler ved boligen overføres til kjøper på overtakelsestidspunktet. Men dersom boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper kunne regne med, eller hvis det foreligger opplysningssvikt fra selgers side, foreligger det likevel en mangel.

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe vedkommende kjente, eller måtte kjenne til ved kjøpet. Dette innebærer at kjøper i prinsippet har en undersøkelsesplikt før salget. Det forventes ikke mer enn at kjøper gjør rimelige undersøkelser, som avpasses opplysninger og forventninger kjøper kan ha til boligen basert på kjøpsavtalen og de øvrige salgsdokumentene.

Ta kontakt med oss for uforpliktende prat

 
 
 
 

Copyright © All Rights Reserved

Follow me on